ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
นักวิจัย : อนันต์ อุ่นอรุณ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
คำค้น : การตั้งตำรับ , ควบคุมคุณภาพอาหารไก่ , โหระพา , สารสกัดพริก , กระเพรา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนันต์ อุ่นอรุณ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล . (2548). การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนันต์ อุ่นอรุณ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล . 2548. "การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนันต์ อุ่นอรุณ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล . "การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
อนันต์ อุ่นอรุณ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล . การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.