ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม
นักวิจัย : กิจจา สว่างเจริญ
คำค้น : ใบกระท่อม , พิษวิทยา , ทางเภสัชวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดใบกระท่อม ต่อระดับน้ำตาลในเลือด ระบบทางเดินอาหาร เส้นประสาท รอยต่อปลายประสาท-ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ mitragynine

บรรณานุกรม :
กิจจา สว่างเจริญ . (2552). การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิจจา สว่างเจริญ . 2552. "การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิจจา สว่างเจริญ . "การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
กิจจา สว่างเจริญ . การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.