ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย
นักวิจัย : เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , กิตติ ตันเมืองปัก , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ
คำค้น : แม่น้ำเลย , เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5547
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คุณสมบัติทางกายภาพและชีววิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) บีโอดี (BOD) และ Total Coliform Bacteria สารประกอบอินทรีย์ (Organic Compounds) ได้แก่ ไนเตรทในรูปไนโตรเจน

บรรณานุกรม :
เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , กิตติ ตันเมืองปัก , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ . (2551). การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , กิตติ ตันเมืองปัก , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ . 2551. "การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , กิตติ ตันเมืองปัก , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ . "การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , กิตติ ตันเมืองปัก , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ . การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.