ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
นักวิจัย : สุภัทรตรา สุขะ , พงษ์ศักดิ์ อินงาม
คำค้น : องค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอ , อลับแล , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , วัสดุธรรมชาติ , ตชัยจุมพล , จอุตรดิตถ์ , ความร่วมมือ , กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ , กระบวน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5537
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำรวจรวบรวมภูมิปัญญาการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติของชาวอำเภอลับแล จำนวน 7 ตำบล 57 หมู่บ้าน

บรรณานุกรม :
สุภัทรตรา สุขะ , พงษ์ศักดิ์ อินงาม . (2552). กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภัทรตรา สุขะ , พงษ์ศักดิ์ อินงาม . 2552. "กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภัทรตรา สุขะ , พงษ์ศักดิ์ อินงาม . "กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุภัทรตรา สุขะ , พงษ์ศักดิ์ อินงาม . กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.