ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
นักวิจัย : อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , สมสมร ชิตตระการ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ
คำค้น : พิษเรื้อรัง , สารสกัดใบกระท่อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5534
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาถึงพิษเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับสารสกัดจากใบกระท่อม ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานในหนูขาว โดยจะมุ่งเน้นไปที่พิษที่อาจเกิดขึ้นระบบของร่างกาย และอวัยวะสำคัญของร่างกาย

บรรณานุกรม :
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , สมสมร ชิตตระการ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ . (2551). การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , สมสมร ชิตตระการ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ . 2551. "การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , สมสมร ชิตตระการ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ . "การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , สมสมร ชิตตระการ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ . การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.