ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
นักวิจัย : ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศรีสกุล สังข์ทองจีน
คำค้น : แคลเซียมเพคติเนตเจลบีด , เวลานาน , นำส่งยาลอยตัวคงค้าง , กักเก็บน้ำมัน , กระเพาะอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5520
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมันสำหรับระบบส่งยาลอยตัวคงค้าง ในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศรีสกุล สังข์ทองจีน . (2551). การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศรีสกุล สังข์ทองจีน . 2551. "การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศรีสกุล สังข์ทองจีน . "การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ , ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ , ศรีสกุล สังข์ทองจีน . การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.