ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์เอนโธไซยานินของกล้วยไม้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์เอนโธไซยานินของกล้วยไม้
นักวิจัย : คำรพ รัตนสุต
คำค้น : กล้วยไม้ , การสกัดแยก , ศึกษาคุณลักษณะยีน , เอนโธไซยานิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5516
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์แอนโธไซยานิน 3 ยีน

บรรณานุกรม :
คำรพ รัตนสุต . (2551). การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์เอนโธไซยานินของกล้วยไม้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คำรพ รัตนสุต . 2551. "การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์เอนโธไซยานินของกล้วยไม้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คำรพ รัตนสุต . "การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์เอนโธไซยานินของกล้วยไม้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
คำรพ รัตนสุต . การสกัดแยกและศึกษาคุณลักษณะยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์เอนโธไซยานินของกล้วยไม้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.