ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.
นักวิจัย : ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ชนกพร เผ่าศิริ , ปวีณา พงษ์ดนตรี , เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำค้น : Pseudomonas , สารฟีนาซีนที่ผลิต , เทคโนโลยีชีวภาพ , แบคทีเรีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5515
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลิตสารฟีนาซีนจากเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa และศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตสารฟีนาซีน และสารอนุพันธ์ของฟีนาซีนจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ รวมทั้งเพิ่มปริมาณของสารฟีนาซีนและสารอนุพันธ์ของฟีนาซีนให้ได้ปริมาณมาก

บรรณานุกรม :
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ชนกพร เผ่าศิริ , ปวีณา พงษ์ดนตรี , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . (2550). เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ชนกพร เผ่าศิริ , ปวีณา พงษ์ดนตรี , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . 2550. "เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ชนกพร เผ่าศิริ , ปวีณา พงษ์ดนตรี , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . "เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ชนกพร เผ่าศิริ , ปวีณา พงษ์ดนตรี , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.