ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
นักวิจัย : อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ศิริรัตน์ แสงอ่อน , รัตนา สนั่นเมือง , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ชาคริต สวัสดิดล
คำค้น : คุณสมบัติบางประการทางเคมี , ชีววิทยา , จังหวัดสุโขทัย , สมุนไพรเขาหลวง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5391
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ศิริรัตน์ แสงอ่อน , รัตนา สนั่นเมือง , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ชาคริต สวัสดิดล . (2540). การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ศิริรัตน์ แสงอ่อน , รัตนา สนั่นเมือง , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ชาคริต สวัสดิดล . 2540. "การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ศิริรัตน์ แสงอ่อน , รัตนา สนั่นเมือง , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ชาคริต สวัสดิดล . "การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ศิริรัตน์ แสงอ่อน , รัตนา สนั่นเมือง , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , ชาคริต สวัสดิดล . การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.