ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง สีผสมอาหาร : Ponceau 4R และไอออนโลหะแทรกซิซันบางตัว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง สีผสมอาหาร : Ponceau 4R และไอออนโลหะแทรกซิซันบางตัว
นักวิจัย : ตริตาภรณ์ ชูศรี , สุจิตรา ยังมี
คำค้น : สีผสมอาหาร , ไอออนโลหะแทรกซิซันบางตัว , สารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง , ทางเคมี , Ponceau
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5329
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ตริตาภรณ์ ชูศรี , สุจิตรา ยังมี . (). การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง สีผสมอาหาร : Ponceau 4R และไอออนโลหะแทรกซิซันบางตัว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ตริตาภรณ์ ชูศรี , สุจิตรา ยังมี . . "การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง สีผสมอาหาร : Ponceau 4R และไอออนโลหะแทรกซิซันบางตัว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ตริตาภรณ์ ชูศรี , สุจิตรา ยังมี . "การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง สีผสมอาหาร : Ponceau 4R และไอออนโลหะแทรกซิซันบางตัว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ตริตาภรณ์ ชูศรี , สุจิตรา ยังมี . การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง สีผสมอาหาร : Ponceau 4R และไอออนโลหะแทรกซิซันบางตัว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .