ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลคาร์บาเมต โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลคาร์บาเมต โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง
นักวิจัย : ชุติมา คูคู่สมุทร , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
คำค้น : เทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวแบบ , สารฆ่าแมลงบางตัว , สมรรถนะสูง , ตระกูลคาร์บาเมต , ตัวดูดซับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5323
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุติมา คูคู่สมุทร , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . (). การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลคาร์บาเมต โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติมา คูคู่สมุทร , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . . "การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลคาร์บาเมต โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติมา คูคู่สมุทร , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . "การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลคาร์บาเมต โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ชุติมา คูคู่สมุทร , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลคาร์บาเมต โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .