ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล
นักวิจัย : ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ , วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ
คำค้น : นาโนพาร์ทิเคิล , ว่านนางคำที่เตรียม , สารสำคัญ , ความคงตัว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเตรียมสารสกัดจากว่านนางคำให้อยู่ในรูปอนุภาคขนาดเล็กที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้ผลเปรียบเทียบความคงตัวระหว่างการเตรียมสารสกัดในรูปแบบปกติและในรูปของอนุภาคนาโน

บรรณานุกรม :
ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ , วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ . (2549). ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ , วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ . 2549. "ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ , วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ . "ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ , วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ . ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.