ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม
นักวิจัย : สมสมร ชิตตระการ , นิวัติ แก้วประดับ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , จันทิภา ปุรินทราภิบาล
คำค้น : เลือด , สารสกัดหยาบใบกระท่อม , ฤทธิ์ลดน้ำตาล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความสามารถในการลดระดับน้ำตาลของสารสกัดจากใบกระท่อม

บรรณานุกรม :
สมสมร ชิตตระการ , นิวัติ แก้วประดับ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , จันทิภา ปุรินทราภิบาล . (2549). ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมสมร ชิตตระการ , นิวัติ แก้วประดับ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , จันทิภา ปุรินทราภิบาล . 2549. "ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมสมร ชิตตระการ , นิวัติ แก้วประดับ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , จันทิภา ปุรินทราภิบาล . "ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
สมสมร ชิตตระการ , นิวัติ แก้วประดับ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , จันทิภา ปุรินทราภิบาล . ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.