ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจหากัญชาในก๋วยเตี๊ยวเนื้อในเขตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจหากัญชาในก๋วยเตี๊ยวเนื้อในเขตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา , สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์
คำค้น : ก๋วยเตี๊ยวเนื้อ , เทศบาลจังหวัดขอนแก่น , หากัญชา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5159
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา , สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ . (2534). การสำรวจหากัญชาในก๋วยเตี๊ยวเนื้อในเขตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา , สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ . 2534. "การสำรวจหากัญชาในก๋วยเตี๊ยวเนื้อในเขตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา , สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ . "การสำรวจหากัญชาในก๋วยเตี๊ยวเนื้อในเขตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา , สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ . การสำรวจหากัญชาในก๋วยเตี๊ยวเนื้อในเขตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.