ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : แอมโฟเทอริซิน , นาโนพาร์ติเคิล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5140
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แอมโฟเทอริซินบี ไคโตซาน เดกแทรน ซัลเฟต นาโนพาร์ติเคิล

บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย . (2548). การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย . 2548. "การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.