ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำบริสุทธิ์และตรวจหาสมบัติของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำบริสุทธิ์และตรวจหาสมบัติของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า
นักวิจัย : นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย
คำค้น : สารออกฤทธิ์ , ตรวจหาสมบัติ , สมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า , การทำบริสุทธิ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตรวจหาสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่าโดยใช้เทคนิค ELISA

บรรณานุกรม :
นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย . (2546). การทำบริสุทธิ์และตรวจหาสมบัติของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย . 2546. "การทำบริสุทธิ์และตรวจหาสมบัติของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย . "การทำบริสุทธิ์และตรวจหาสมบัติของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย . การทำบริสุทธิ์และตรวจหาสมบัติของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.