ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่าโดยเทคนิค ELTSA และโดยการใช้กล้ามเนื้อกระบังลม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่าโดยเทคนิค ELTSA และโดยการใช้กล้ามเนื้อกระบังลม
นักวิจัย : นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย
คำค้น : ELTSA , กล้ามเนื้อกระบังลม , สมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย . (2545). การตรวจหาสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่าโดยเทคนิค ELTSA และโดยการใช้กล้ามเนื้อกระบังลม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย . 2545. "การตรวจหาสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่าโดยเทคนิค ELTSA และโดยการใช้กล้ามเนื้อกระบังลม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย . "การตรวจหาสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่าโดยเทคนิค ELTSA และโดยการใช้กล้ามเนื้อกระบังลม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
นิสันต์ สัตยาศัย , ศักดา ดาดวง , จินตนา สัตยาศัย . การตรวจหาสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่าโดยเทคนิค ELTSA และโดยการใช้กล้ามเนื้อกระบังลม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.