ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ชุติมา คูคู่สมุทร
คำค้น : แม่น้ำสงคราม , เกลือต่อคุณภาพน้ำ , ศึกษาผลกระทบ , การชะล้างเกลือตามธรรมชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4975
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ชุติมา คูคู่สมุทร . (2547). โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ชุติมา คูคู่สมุทร . 2547. "โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ชุติมา คูคู่สมุทร . "โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ชุติมา คูคู่สมุทร . โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.