ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ
นักวิจัย : ศรีสกุล สังข์ทองจีน , อโณทัย ตั้งสำราญจิต , อรรถวิทย์ สมศิริ
คำค้น : ความรู้เบื้องต้น , พิเศษ , คำแนะนำ , ยารูปแบบ , เรื่องยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4899
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศรีสกุล สังข์ทองจีน , อโณทัย ตั้งสำราญจิต , อรรถวิทย์ สมศิริ . (2543). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรีสกุล สังข์ทองจีน , อโณทัย ตั้งสำราญจิต , อรรถวิทย์ สมศิริ . 2543. "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรีสกุล สังข์ทองจีน , อโณทัย ตั้งสำราญจิต , อรรถวิทย์ สมศิริ . "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
ศรีสกุล สังข์ทองจีน , อโณทัย ตั้งสำราญจิต , อรรถวิทย์ สมศิริ . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.