ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง
นักวิจัย : นฤมล แสงประดับ , รัตนา มหาชัย
คำค้น : สมบัติทางกายภาพ , ลำน้ำพอง , ตะกอนดิน , ชีวภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4838
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นฤมล แสงประดับ , รัตนา มหาชัย . (2543). การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล แสงประดับ , รัตนา มหาชัย . 2543. "การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นฤมล แสงประดับ , รัตนา มหาชัย . "การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
นฤมล แสงประดับ , รัตนา มหาชัย . การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.