ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำ โดยใช้แสง และไทเทเนียม ไดออกไซด์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำ โดยใช้แสง และไทเทเนียม ไดออกไซด์
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , สมเกียรติ ศรีจารนัย
คำค้น : ไดออกไซด์ , ไทเทเนียม , การกำจัดสารลดแรงตึงผิว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4775
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , สมเกียรติ ศรีจารนัย . (2537). การศึกษาการกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำ โดยใช้แสง และไทเทเนียม ไดออกไซด์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , สมเกียรติ ศรีจารนัย . 2537. "การศึกษาการกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำ โดยใช้แสง และไทเทเนียม ไดออกไซด์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , สมเกียรติ ศรีจารนัย . "การศึกษาการกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำ โดยใช้แสง และไทเทเนียม ไดออกไซด์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , สมเกียรติ ศรีจารนัย . การศึกษาการกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำ โดยใช้แสง และไทเทเนียม ไดออกไซด์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.