ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสีผสมอาหาร : Senset Yellow FCF และไอออนของโลหะแทรนซิชันบางตัว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสีผสมอาหาร : Senset Yellow FCF และไอออนของโลหะแทรนซิชันบางตัว
นักวิจัย : สุจิตรา ยังมี , ตริตาภรณ์ ชูศรี
คำค้น : โลหะแทรนซิชันบางตัว , ไอออน , Yellow , ทางเคมี , สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสีผสมอาหาร , Senset
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4763
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุจิตรา ยังมี , ตริตาภรณ์ ชูศรี . (2536). การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสีผสมอาหาร : Senset Yellow FCF และไอออนของโลหะแทรนซิชันบางตัว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุจิตรา ยังมี , ตริตาภรณ์ ชูศรี . 2536. "การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสีผสมอาหาร : Senset Yellow FCF และไอออนของโลหะแทรนซิชันบางตัว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุจิตรา ยังมี , ตริตาภรณ์ ชูศรี . "การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสีผสมอาหาร : Senset Yellow FCF และไอออนของโลหะแทรนซิชันบางตัว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
สุจิตรา ยังมี , ตริตาภรณ์ ชูศรี . การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสีผสมอาหาร : Senset Yellow FCF และไอออนของโลหะแทรนซิชันบางตัว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.