ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , นาถ ภูวงศ์ผา
คำค้น : เหล็ก , อะตอมมิคแอบซอบชัน , ศึกษาผลกระทบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4720
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , นาถ ภูวงศ์ผา . (2540). ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , นาถ ภูวงศ์ผา . 2540. "ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , นาถ ภูวงศ์ผา . "ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย , ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , นาถ ภูวงศ์ผา . ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.