ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก
นักวิจัย : อัจจิมา บุญชู , จันทนา คำวรรณ , ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต
คำค้น : ฤทธิ์ต้านจุลชีพ , รากหญ้าแฝก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4679
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อัจจิมา บุญชู , จันทนา คำวรรณ , ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต . (2541). ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจจิมา บุญชู , จันทนา คำวรรณ , ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต . 2541. "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจจิมา บุญชู , จันทนา คำวรรณ , ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต . "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
อัจจิมา บุญชู , จันทนา คำวรรณ , ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต . ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.