ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก
นักวิจัย : ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต , สมพร ภูติยานันต์
คำค้น : การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวช , ฤทธิ์ต้านจุลชีพ , หญ้าแฝก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4646
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต , สมพร ภูติยานันต์ . (2535). การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต , สมพร ภูติยานันต์ . 2535. "การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต , สมพร ภูติยานันต์ . "การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต , สมพร ภูติยานันต์ . การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.