ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม
นักวิจัย : สุธรรม สุขมณี , จรรยา อินทมณี , ชาคริต ทองอุไร
คำค้น : ตกผลึกน้ำมันปาล์ม , การเติมสเตียริน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4623
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธรรม สุขมณี , จรรยา อินทมณี , ชาคริต ทองอุไร . (2540). การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธรรม สุขมณี , จรรยา อินทมณี , ชาคริต ทองอุไร . 2540. "การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธรรม สุขมณี , จรรยา อินทมณี , ชาคริต ทองอุไร . "การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สุธรรม สุขมณี , จรรยา อินทมณี , ชาคริต ทองอุไร . การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.