ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย
นักวิจัย : สุธรรม สุขมณี , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร
คำค้น : การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ , ตัวทำละลาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4622
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธรรม สุขมณี , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร . (2540). การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธรรม สุขมณี , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร . 2540. "การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธรรม สุขมณี , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร . "การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สุธรรม สุขมณี , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , ชาคริต ทองอุไร . การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.