ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเหยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโพแทสเซียมแอน ทราควิโนน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเหยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโพแทสเซียมแอน ทราควิโนน
นักวิจัย : นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ไพโรจน์ ชัยจันทึก , รมณีย์ หวังดีธรรม , เดโช ศรีวิจิตร
คำค้น : ปอแก้ว , เหยื่อเคมี , โพแทสเซียมแอน , ทราควิโนน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ไพโรจน์ ชัยจันทึก , รมณีย์ หวังดีธรรม , เดโช ศรีวิจิตร . (). การผลิตเหยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโพแทสเซียมแอน ทราควิโนน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ไพโรจน์ ชัยจันทึก , รมณีย์ หวังดีธรรม , เดโช ศรีวิจิตร . . "การผลิตเหยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโพแทสเซียมแอน ทราควิโนน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ไพโรจน์ ชัยจันทึก , รมณีย์ หวังดีธรรม , เดโช ศรีวิจิตร . "การผลิตเหยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโพแทสเซียมแอน ทราควิโนน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ไพโรจน์ ชัยจันทึก , รมณีย์ หวังดีธรรม , เดโช ศรีวิจิตร . การผลิตเหยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโพแทสเซียมแอน ทราควิโนน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .