ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโซดาออกซิเจน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโซดาออกซิเจน
นักวิจัย : รมณีย์ หวังดีธรรม , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , กิตติพร แซ่จึง , นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต
คำค้น : โซดาออกซิเจน , ปอแก้ว , เยื่อเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4577
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รมณีย์ หวังดีธรรม , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , กิตติพร แซ่จึง , นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต . (2538). การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโซดาออกซิเจน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รมณีย์ หวังดีธรรม , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , กิตติพร แซ่จึง , นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต . 2538. "การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโซดาออกซิเจน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รมณีย์ หวังดีธรรม , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , กิตติพร แซ่จึง , นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต . "การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโซดาออกซิเจน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
รมณีย์ หวังดีธรรม , พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , กิตติพร แซ่จึง , นัยนา นิยมวัน , บุญชู ลีลาขจรจิต . การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโซดาออกซิเจน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.