ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ครีม และเจลที่เตรียมจากผงแห้งของวุ้นว่านหางจระเข้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากวุ้นสด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ครีม และเจลที่เตรียมจากผงแห้งของวุ้นว่านหางจระเข้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากวุ้นสด
นักวิจัย : เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ขวัญจิต อึ้งโพธิ์
คำค้น : เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เตรียม , วุ้นว่านหางจระเข้ , วุ้นสด , ผลิตภัณฑ์ครีม , ผงแห้ง , ความคงตัว , เจลที่เตรียม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ขวัญจิต อึ้งโพธิ์ . (). การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ครีม และเจลที่เตรียมจากผงแห้งของวุ้นว่านหางจระเข้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากวุ้นสด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ขวัญจิต อึ้งโพธิ์ . . "การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ครีม และเจลที่เตรียมจากผงแห้งของวุ้นว่านหางจระเข้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากวุ้นสด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ขวัญจิต อึ้งโพธิ์ . "การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ครีม และเจลที่เตรียมจากผงแห้งของวุ้นว่านหางจระเข้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากวุ้นสด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ขวัญจิต อึ้งโพธิ์ . การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ครีม และเจลที่เตรียมจากผงแห้งของวุ้นว่านหางจระเข้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากวุ้นสด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .