ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 3

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 3
นักวิจัย : สนั่น สุภาสัย , กรแก้ว เสือสะอาด , บุญเกตุ ฟองแก้ว , บุญเสริม ชีวะอิสระกุล , เสริมศักดิ์ หงส์นาค , ยุทธนา สมิตะสิริ
คำค้น : กวาวเครือขาว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4515
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สนั่น สุภาสัย , กรแก้ว เสือสะอาด , บุญเกตุ ฟองแก้ว , บุญเสริม ชีวะอิสระกุล , เสริมศักดิ์ หงส์นาค , ยุทธนา สมิตะสิริ . (). โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สนั่น สุภาสัย , กรแก้ว เสือสะอาด , บุญเกตุ ฟองแก้ว , บุญเสริม ชีวะอิสระกุล , เสริมศักดิ์ หงส์นาค , ยุทธนา สมิตะสิริ . . "โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สนั่น สุภาสัย , กรแก้ว เสือสะอาด , บุญเกตุ ฟองแก้ว , บุญเสริม ชีวะอิสระกุล , เสริมศักดิ์ หงส์นาค , ยุทธนา สมิตะสิริ . "โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สนั่น สุภาสัย , กรแก้ว เสือสะอาด , บุญเกตุ ฟองแก้ว , บุญเสริม ชีวะอิสระกุล , เสริมศักดิ์ หงส์นาค , ยุทธนา สมิตะสิริ . โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .