ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกระตุ้นกำหนัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกระตุ้นกำหนัด
นักวิจัย : บุญศรี เขียมั่ง , สนั่น สุภาสัย , วรรณ์ธนา ขนันไทย , ยุทธนา สมิตะสิริ
คำค้น : สมุนไพรกระตุ้นกำหนัด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญศรี เขียมั่ง , สนั่น สุภาสัย , วรรณ์ธนา ขนันไทย , ยุทธนา สมิตะสิริ . (). โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกระตุ้นกำหนัด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญศรี เขียมั่ง , สนั่น สุภาสัย , วรรณ์ธนา ขนันไทย , ยุทธนา สมิตะสิริ . . "โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกระตุ้นกำหนัด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญศรี เขียมั่ง , สนั่น สุภาสัย , วรรณ์ธนา ขนันไทย , ยุทธนา สมิตะสิริ . "โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกระตุ้นกำหนัด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
บุญศรี เขียมั่ง , สนั่น สุภาสัย , วรรณ์ธนา ขนันไทย , ยุทธนา สมิตะสิริ . โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรกระตุ้นกำหนัด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .