ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
คำค้น : อาหารเจือสีที่ผลิต , ศึกษาสีผสมอาหาร , ปริมาณตะกั่ว , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4463
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . (2529). ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . 2529. "ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . "ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2529. Print.
ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง , ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย . ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2529.