ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย
นักวิจัย : สุทธิพล อุดมพันธุรัก , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , ธีรดา พลอยเพชร
คำค้น : ผู้สูงอายุ , การฝึกการทรงตัว , ประวัติล้มบ่อย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4435
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย

บรรณานุกรม :
สุทธิพล อุดมพันธุรัก , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , ธีรดา พลอยเพชร . (2553). ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิพล อุดมพันธุรัก , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , ธีรดา พลอยเพชร . 2553. "ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิพล อุดมพันธุรัก , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , ธีรดา พลอยเพชร . "ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สุทธิพล อุดมพันธุรัก , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , ประเสริฐ อัสสันตชัย , วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , ธีรดา พลอยเพชร . ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.