ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
นักวิจัย : จินตนาภรณ์ วัฒนธร , นฤมล ลีลายุวัฒน์ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ
คำค้น : น้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกาย , นักกีฬา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4427
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในอาสาสมัครที่เป็นนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ทั้งชายและหญิง

บรรณานุกรม :
จินตนาภรณ์ วัฒนธร , นฤมล ลีลายุวัฒน์ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ . (2552). ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร , นฤมล ลีลายุวัฒน์ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ . 2552. "ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร , นฤมล ลีลายุวัฒน์ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ . "ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร , นฤมล ลีลายุวัฒน์ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ . ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.