ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , สายสุดา จันหัวนา , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร , ทิพวรรณ กรงทอง , ปิยนุช ภิญโย , รุจิรา อุ่นผาง
คำค้น : นักศึกษา , นักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทร , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี , อาจารย์พยาบาล , ดูแลสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากรในการวิจัยเป็นนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 38 คน

บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , สายสุดา จันหัวนา , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร , ทิพวรรณ กรงทอง , ปิยนุช ภิญโย , รุจิรา อุ่นผาง . (2552). การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , สายสุดา จันหัวนา , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร , ทิพวรรณ กรงทอง , ปิยนุช ภิญโย , รุจิรา อุ่นผาง . 2552. "การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , สายสุดา จันหัวนา , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร , ทิพวรรณ กรงทอง , ปิยนุช ภิญโย , รุจิรา อุ่นผาง . "การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , สายสุดา จันหัวนา , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร , ทิพวรรณ กรงทอง , ปิยนุช ภิญโย , รุจิรา อุ่นผาง . การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.