ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ย่อยที่ 2 การทำนายปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ย่อยที่ 2 การทำนายปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
นักวิจัย : สุพรรณี พรหมเทศ , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ
คำค้น : รักษาโรคมะเร็งเต้านม , โรคมะเร็ง , ย่อยที่ , ผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ที่ทำให้เกิดความล่าช้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4410
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 3 แห่งในจังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
สุพรรณี พรหมเทศ , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ . (2553). ย่อยที่ 2 การทำนายปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพรรณี พรหมเทศ , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ . 2553. "ย่อยที่ 2 การทำนายปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพรรณี พรหมเทศ , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ . "ย่อยที่ 2 การทำนายปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สุพรรณี พรหมเทศ , อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ . ย่อยที่ 2 การทำนายปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.