ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : พรรณี บัญชรหัตถกิจ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สุพรรณี พรหมเทศ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์
คำค้น : เครือข่าย , อำเภอภูเวียง , ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ , จังหวัดขอนแก่น , ตำบลทุ่งชมพู
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประยุกต์ใช้การระดมพลังทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

บรรณานุกรม :
พรรณี บัญชรหัตถกิจ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สุพรรณี พรหมเทศ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . (2553). โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณี บัญชรหัตถกิจ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สุพรรณี พรหมเทศ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . 2553. "โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณี บัญชรหัตถกิจ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สุพรรณี พรหมเทศ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . "โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
พรรณี บัญชรหัตถกิจ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สุพรรณี พรหมเทศ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.