ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ
คำค้น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร , สถานรับเลี้ยง , โรคพยาธิเข็มหมุด , พัฒนาเด็ก , วัยเรียน , จังหวัดขอนแก่น , ความชุก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4347
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เด็กก่อนวัยเรียนในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ทุกคน

บรรณานุกรม :
รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ . (2552). การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ . 2552. "การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ . "การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
รุจี จารุภาชน์ , ใบศรี แสบงบาล , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ . การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.