ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุกัณฑา หมวดทอง , สิริวิมล ประเสริฐ , รุจี จารุภาชน์ , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง
คำค้น : บริการสุขภาพ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4343
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาเฉพาะปัญหาสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพ ค่าใช้จ่าย และแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพของเขยนอกทุกชาติที่มาแต่งงานแล้วอาศัยอยู่กับภรรยาไทยในเขตเมือง และเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และร้อยเอ็ด

บรรณานุกรม :
สุกัณฑา หมวดทอง , สิริวิมล ประเสริฐ , รุจี จารุภาชน์ , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง . (2553). เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุกัณฑา หมวดทอง , สิริวิมล ประเสริฐ , รุจี จารุภาชน์ , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง . 2553. "เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุกัณฑา หมวดทอง , สิริวิมล ประเสริฐ , รุจี จารุภาชน์ , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง . "เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สุกัณฑา หมวดทอง , สิริวิมล ประเสริฐ , รุจี จารุภาชน์ , กัลยา ทักษิณาเจนกิจ , บุญร่วม แก้วบุญเรือง . เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.