ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน
นักวิจัย : มานะ ศรียุทธศักดิ์ , อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา
คำค้น : อุปกรณ์นำทางไฟฟ้า , ผู้สูงอายุ , ย่อยที่ , ผู้ป่วยพาร์กินสัน , ช่วยเพิ่มความสามารถ , การป้องกันการล้ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4337
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ทำการประดิษฐ์อุปกรณ์นำทางไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา สิ่งกระตุ้นทางการได้ยิน และสิ่งกระตุ้นทางสัมผัส โดยใช้แสงเลเซอร์เสียงและการสั่นที่ออกมาจากตัวเครื่องเป็นตัวกระตุ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเดินได้ดีขึ้น 2. ศึกษาผลของการใช้อุปกรณ์นำทางไฟฟ้า

บรรณานุกรม :
มานะ ศรียุทธศักดิ์ , อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา . (2552). โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มานะ ศรียุทธศักดิ์ , อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา . 2552. "โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มานะ ศรียุทธศักดิ์ , อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา . "โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
มานะ ศรียุทธศักดิ์ , อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา . โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์นำทางไฟฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสัน ภายใต้แผน การพัฒนาความสามารถในการเดินและการป้องกันการล้มของผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.