ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบ 2 ยีน ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบ 2 ยีน ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา
นักวิจัย : วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ , มัทนา จองกา , ธันยภัทร วณิชชานนท์
คำค้น : ชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบ , ตอบสนองต่อยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4330
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความผันแปรของลำดับเบสของยีน CYP2D6 และยีน CYP2C19 จากการศึกษาในผู้เข้าร่วมวิจัย จำนวน 25 ราย

บรรณานุกรม :
วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ , มัทนา จองกา , ธันยภัทร วณิชชานนท์ . (). การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบ 2 ยีน ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ , มัทนา จองกา , ธันยภัทร วณิชชานนท์ . . "การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบ 2 ยีน ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ , มัทนา จองกา , ธันยภัทร วณิชชานนท์ . "การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบ 2 ยีน ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ , มัทนา จองกา , ธันยภัทร วณิชชานนท์ . การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต้นแบบ 2 ยีน ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .