ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของทรีฟอยล์แฟกเตอร์ชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อเหงือกและน้ำลาย กับระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของทรีฟอยล์แฟกเตอร์ชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อเหงือกและน้ำลาย กับระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง
นักวิจัย : อเนก ชยสดมภ์ , สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์ , นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ , ดุษฎี หอมดี , พลธรรม ไชยฤทธิ์
คำค้น : โรคปริทันต์อักเสบ , เรื้อรัง , น้ำลาย , เนื้อเยื่อเหงือก , ต่างๆ , ทรีฟอยล์แฟกเตอร์ , กับระดับความรุนแรง , การแสดงออก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4301
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาการแสดงออก TFF ชนิดต่างๆ ได้แก่ TFF1, TFF2 และ TFF3 ในเนื้อเยื่อเหงือกและในน้ำลายของผู้ป่วย

บรรณานุกรม :
อเนก ชยสดมภ์ , สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์ , นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ , ดุษฎี หอมดี , พลธรรม ไชยฤทธิ์ . (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของทรีฟอยล์แฟกเตอร์ชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อเหงือกและน้ำลาย กับระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อเนก ชยสดมภ์ , สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์ , นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ , ดุษฎี หอมดี , พลธรรม ไชยฤทธิ์ . 2552. "ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของทรีฟอยล์แฟกเตอร์ชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อเหงือกและน้ำลาย กับระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อเนก ชยสดมภ์ , สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์ , นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ , ดุษฎี หอมดี , พลธรรม ไชยฤทธิ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของทรีฟอยล์แฟกเตอร์ชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อเหงือกและน้ำลาย กับระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อเนก ชยสดมภ์ , สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์ , นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ , ดุษฎี หอมดี , พลธรรม ไชยฤทธิ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของทรีฟอยล์แฟกเตอร์ชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อเหงือกและน้ำลาย กับระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.