ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : สมลักษณ์ กันธิยะวงษ์ , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด , อรรถพล ตันไสว , ดลฤดี สงวนเสริมศรี
คำค้น : ความผันแปรทางพันธุกรรม , ภาคเหนือตอนล่าง , ยีนฮีแมกกลูตินิน , เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4298
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นตัวอย่าง RNA จำนวน 50 ตัวอย่างของไวรัส Influenza A สายพันธุ์ HSN1 ที่สกัดได้จากช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก

บรรณานุกรม :
สมลักษณ์ กันธิยะวงษ์ , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด , อรรถพล ตันไสว , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . (). การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมลักษณ์ กันธิยะวงษ์ , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด , อรรถพล ตันไสว , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . . "การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมลักษณ์ กันธิยะวงษ์ , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด , อรรถพล ตันไสว , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . "การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สมลักษณ์ กันธิยะวงษ์ , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด , อรรถพล ตันไสว , ดลฤดี สงวนเสริมศรี . การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .