ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
นักวิจัย : เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
คำค้น : โรงพยาบาลเขตภาคเหนือ , พยาบาลวิชาชีพ , สุขภาพแห่งชาติ , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Studies) เพื่อศึกษาความรู้ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายน พ.ศ.2550 ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 467 คน

บรรณานุกรม :
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล . (2551). ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล . 2551. "ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล . "ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , กุลวดี อภิชาติบุตร , เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล . ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.