ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1
นักวิจัย : พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , อัญชลี ระวังการ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , จุฑามาศ เทพมาลี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด
คำค้น : ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ , ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ , นิวรามินิเดสแอกติวิตี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4281
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ไวรัส influenza A สายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้จากเป็ดในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก ในจังหวัดพิษณุโลก

บรรณานุกรม :
พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , อัญชลี ระวังการ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , จุฑามาศ เทพมาลี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . (). การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , อัญชลี ระวังการ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , จุฑามาศ เทพมาลี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . . "การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , อัญชลี ระวังการ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , จุฑามาศ เทพมาลี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . "การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , อัญชลี ระวังการ , พรชัย ชำนาญพูด , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , จุฑามาศ เทพมาลี , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . การศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .