ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดเชื้อปรสิต การปนเปื้อนแคดเมียมในผักและจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดเชื้อปรสิต การปนเปื้อนแคดเมียมในผักและจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นักวิจัย : วาสนา ฉัตรดำรง , พวงเพชร วารีย์ , ศรีสุดา กวยาสกุล
คำค้น : อำเภอแม่สอด , สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม , ดูดซับแคดเมียม , จุลินทรีย์ที่ทน , การปนเปื้อนแคดเมียม , จังหวัดตาก , การติดเชื้อปรสิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4246
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

บรรณานุกรม :
วาสนา ฉัตรดำรง , พวงเพชร วารีย์ , ศรีสุดา กวยาสกุล . (). การติดเชื้อปรสิต การปนเปื้อนแคดเมียมในผักและจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วาสนา ฉัตรดำรง , พวงเพชร วารีย์ , ศรีสุดา กวยาสกุล . . "การติดเชื้อปรสิต การปนเปื้อนแคดเมียมในผักและจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วาสนา ฉัตรดำรง , พวงเพชร วารีย์ , ศรีสุดา กวยาสกุล . "การติดเชื้อปรสิต การปนเปื้อนแคดเมียมในผักและจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วาสนา ฉัตรดำรง , พวงเพชร วารีย์ , ศรีสุดา กวยาสกุล . การติดเชื้อปรสิต การปนเปื้อนแคดเมียมในผักและจุลินทรีย์ที่ทนและดูดซับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .