ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า
นักวิจัย : วีรจิตต์ โชติมงคล , กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ , วันชัย มาลีวงษ์ , ผิวพรรณ มาลีวงษ์
คำค้น : เคโมไคน์ , อิไลซ่า , อิโอสิโนฟิลิก , อิโอทาสิน , พยาธิหอยโข่ง , ผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ , น้ำไขสันหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4231
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาน้ำไขสันหลังและเลือดจากผู้ป่วยซึ่งเก็บแช่แข็งที่ -80 ํC

บรรณานุกรม :
วีรจิตต์ โชติมงคล , กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ , วันชัย มาลีวงษ์ , ผิวพรรณ มาลีวงษ์ . (). การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรจิตต์ โชติมงคล , กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ , วันชัย มาลีวงษ์ , ผิวพรรณ มาลีวงษ์ . . "การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรจิตต์ โชติมงคล , กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ , วันชัย มาลีวงษ์ , ผิวพรรณ มาลีวงษ์ . "การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วีรจิตต์ โชติมงคล , กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ , วันชัย มาลีวงษ์ , ผิวพรรณ มาลีวงษ์ . การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .