ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
นักวิจัย : ผกากรอง ลุมพิกานนท์ , ภพ โกศลารักษ์ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , แจ่มใส เพียรทอง
คำค้น : โรคไข้เลือดออก , กับภาวะความรุนแรง , ระดับแอนติบอดีต่อ , ระดับ , Virus , Dengue
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาผู้ป่วยเด็กที่มารับการรักษาด้วยอาการไข้สูงเฉียบพลัน

บรรณานุกรม :
ผกากรอง ลุมพิกานนท์ , ภพ โกศลารักษ์ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , แจ่มใส เพียรทอง . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผกากรอง ลุมพิกานนท์ , ภพ โกศลารักษ์ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , แจ่มใส เพียรทอง . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผกากรอง ลุมพิกานนท์ , ภพ โกศลารักษ์ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , แจ่มใส เพียรทอง . "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ผกากรอง ลุมพิกานนท์ , ภพ โกศลารักษ์ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , แจ่มใส เพียรทอง . ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.