ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน P16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ Low Grade Cervical Disease กับการติดเชื้อ Human Papillomavirus

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน P16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ Low Grade Cervical Disease กับการติดเชื้อ Human Papillomavirus
นักวิจัย : ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , พิสมัย ยืนยาว , พิไลวรรณ กลีบแก้ว , แจ่มใส เพียรทอง
คำค้น : เซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ , การตรวจพบโปรตีน , กับการติดเชื้อ , Papillomavirus , human , Grade , Disease , Cervical
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/4228
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติชนิด ASCUS และ LSIL

บรรณานุกรม :
ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , พิสมัย ยืนยาว , พิไลวรรณ กลีบแก้ว , แจ่มใส เพียรทอง . (). ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน P16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ Low Grade Cervical Disease กับการติดเชื้อ Human Papillomavirus.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , พิสมัย ยืนยาว , พิไลวรรณ กลีบแก้ว , แจ่มใส เพียรทอง . . "ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน P16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ Low Grade Cervical Disease กับการติดเชื้อ Human Papillomavirus".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , พิสมัย ยืนยาว , พิไลวรรณ กลีบแก้ว , แจ่มใส เพียรทอง . "ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน P16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ Low Grade Cervical Disease กับการติดเชื้อ Human Papillomavirus."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรอนงค์ กฤชเพชรรัตน์ , บุญเกิด คงยิ่งยศ , พิสมัย ยืนยาว , พิไลวรรณ กลีบแก้ว , แจ่มใส เพียรทอง . ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบโปรตีน P16 ในเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแบบ Low Grade Cervical Disease กับการติดเชื้อ Human Papillomavirus. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .